sextoysbuzz nvid pornolli filmics homemadeporntape pornobrothers xxxteenpornvideo แจ้งกำหนดการจ่ายเงินค่าสนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนล่าช้า

Tracking

กำหนดการจ่ายเงินค่าสนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ภายในเดือน พฤษภาคม 2559 จากกำหนดการจ่ายเงินเดิมคือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นั้น จะถูกเลื่อนไปจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 แทน ในการนี้ทาง CAT จึงขออภัยในความไม่สะดวกและความล่าช้าดังกล่าวนี้ด้วย