ศูนย์รับแจ้งเหตุเสียโครงการศูนย์ USO NET ยินดีต้อนรับ

* เพื่อการแสดงผลอย่างถูกต้องให้ใช้เบราเซอร์ Chrome เท่านั้น

  • CAT ได้ดำเนินการจัดทำระบบ USC ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรับแจ้งเหตุเสียโครงการศูนย์ USO NET มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกผู้ดูแลศูนย์ USO NET สามารถลงทะเบียนและติดตามความคืบหน้าของงานแจ้งเหตุเสียได้จากหน้าเว็บแบบออนไลน์ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ขอให้ท่านกรุณาติดตามสถานะของงานโดยอาจมีเจ้าหน้าที่ประสานงานผ่านหมายเลขแจ้งงาน ที่ท่านได้แจ้งเข้าในระบบนี้ไว้แล้ว และขอให้ท่านตรวจเช็คความก้าวหน้าจากระบบ หรืออีเมล์ต่อไปด้วย
  • ศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย โทร.

    02 026 3246


FB: USObyCAT
Website: http://uso.cattelecom.com