แนวทางดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ในโครงการ USO ปี 2553 (เพิ่มเติม)1. การให้บริการอินเทอร์เน็ตในโครงการจะให้บริการ On Net ความเร็ว 50/5 Mbps ผ่านโครงข่าย Optical Fi...(221)
READ MORE
ความคืบหน้าการรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะ CDMAด้วยขณะนี้ CAT USO อยู่ในระหว่างดำเนินการรื้อถอนตู้โทรศัทพ์สาธารณะ ระบบ CDMA ที่ บมจ. กสท ได้ยกเล...(228)
READ MORE
CAT USO เราผ่านอะไรกันมาแล้วบ้าง? LEE0670ตั้งแต่ปี 2549 ในยุคเริ่มต้นของโครงการ Universal Service Obligation (USO) หรือโครงการบริการโทรคมน...(226)
READ MORE
เงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ห้องอินเทอร์เน็ต1441573 752357858186266 5018290903552625357 nCAT USO ได้ดำเนินโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ต USO 53 มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี และมีหน้าที่ดูแลตรว...(159)
READ MORE
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตจากการที่ กสท ดำเนินการตามแผนงาน USO ประจำปี 2553 เสร็จเรียบร้อยและได้ดำเนินการชำระบัญชีการจัดให้...(204)
READ MORE
Visualscope.com

Copyright © uso.cattelecom.com 2015

Template by Joomla 2.5 Templates and Przeprowadzki Kraków.