CAT ยกระดับ USO NET เฟสต่อเนื่องด้วยโครงข่าย Fiber Optic 100 % พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ USO NET ภายในกรมทหารราบ 21 (ค่ายนวมินทราชินี)

MXKtD6LDF2XZCFIRNB1EYpdUeozDmZ

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะที่ CAT เป็นหน่วยงานผู้จัดตั้งศูนย์ USO NET ภายในกรมทหารราบที่ 21 เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีให้กับกำลังพลของกรมฯ ในวาระที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

cat9ndex9 1 Small

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบูธการดำเนินงาน “USO NET by CAT” ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตโดยทั่วถึงและเท่าเทียม โดยตั้งแต่ปี 2556 CAT ได้จัดตั้งศูนย์ USO NET เฟสแรกแล้วทั้งในโรงเรียน เทศบาลตำบล และพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงข่ายสายเข้าถึง รวมจำนวน 421 แห่งด้วยโครงข่ายดาวเทียมและโครงข่ายไร้สาย 3G พร้อมดูแลรักษา 3 ปีซึ่งทยอยสิ้นสุดสัญญาจนหมดในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

cat9ndex9 2 Small

cat9ndex9 3 Small

ล่าสุด CAT อยู่ระหว่างดำเนินการ USO เฟสขยายเพิ่มเติมอีก 161 แห่ง ด้วยงบประมาณ 217 ล้านบาท กำหนดส่งมอบภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เฟสเพิ่มเติมของ USO NET by CAT เริ่มเปิดบริการที่ศูนย์ USO NET ภายในกรมทหารราบที่ 21 เป็นแห่งแรกซึ่งนับเป็นแห่งที่ 422 จากการดำเนินงานตั้งแต่ต้น หลังจากนี้จะดำเนินการต่อไปให้ครบจำนวนตามกำหนด เน้นโรงเรียนตำรวจชายแดน โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบลตามพื้นที่ที่กำหนดโดย กสทช.  และ CAT ตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จ 81 แห่ง หรือ 50% ภายในเดือนมีนาคม 2560 ทำให้ภายในปี 2560 จะมีศูนย์ USO NET ที่ CAT ดำเนินการรวมทั้งเฟสแรกและเฟสเพิ่มเติมทั้งสิ้น 582 แห่งทั่วประเทศ โดย CATยังบริการดูแลศูนย์ฯ เฉพาะในเฟสเพิ่มเติมถึงปี 2563

cat9ndex9 4 Small

 

cat9ndex9 5 Small

ทั้งนี้ CAT ได้เลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ USO NET ในเฟสเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สามารถให้บริการด้วยโครงข่าย Fiber Optic ทั้งหมด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพศูนย์ USO NET by CAT ให้ได้ใช้โครงข่ายประสิทธิภาพสูงรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ขนาดความเร็วตามที่ กสทช. กำหนด คือ 30/10 Mbps. เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่า 3G และดาวเทียม ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้งานศูนย์ USO NET ในการพัฒนาการเรียนรู้ และการใช้งานด้านไอทีในชุมชนได้ผลเต็มที่

cat9ndex9 6 Small

cat9ndex9 7 Small