คำถามที่พบได้บ่อย ?

1. เงินค่าใช้จ่ายบริหารจัดการศูนย์จะเข้าวันที่เท่าไหร่ และวันไหน?

ตอบ = เงินค่าใช้จ่ายจะโอนเข้าบัญชีที่เปิดไว้ในนามศูนย์ USO NET โดยจะโอนเข้าทุกศุกร์ที่สามของเดือน จนครบทั้ง 36 เดือน

 

2. อินเทอร์เน็ตเสีย...ตรงกับวันหยุดทำการของศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย ทำอย่างไร?

ตอบ = ศูนย์ USO Net จำนวน 161 แห่ง ที่ดำเนินการโดย CAT หากอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในศูนย์ขัดข้องตรงกับวันหยุดทำการของศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย (เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่ศูนย์ของท่านจำเป็นต้องดำเนินการเปิดให้บริการตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงาน กสทช. เรามีทางออกให้ตามลิงค์นี้ครับ >>>http://uso.cattelecom.com/index.php/13-2017-09-19-03-12-57

 

3. จะแจ้งเหตุเสียของศูนย์ USO NET ได้ที่ไหนบ้าง ?

ตอบ = ท่านสามารถแจ้งเหตุเสียได้ที่ เบอร์ 02-0263246 กด 1 หรือระบบรับแจ้งเหตุเสีย http://uso.cattelecom.com/ticket/upload/