คำถามที่พบได้บ่อย ?

1. เงินค่าใช้จ่ายบริหารจัดการศูนย์จะเข้าวันที่เท่าไหร่ และวันไหน?

ตอบ = เงินค่าใช้จ่ายจะโอนเข้าบัญชีที่เปิดไว้ในนามศูนย์ USO NET โดยจะโอนเข้าทุกศุกร์ที่สามของเดือน จนครบทั้ง 36 เดือน