เงินค่าใช้จ่ายบริหารจัดการศูนย์ เดือนแรก 18/08/2017

เรียน ผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์ อินเทอร์เน็ต (USO Net) จำนวน 161 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ CAT จะมีเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์โอนเข้าบัญชีที่เปิดไว้แล้วในนามศูนย์อินเทอร์เน็ต ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม นี้ เป็นงวดแรก จนครบ 36 เดือน โดยตรวจสอบได้จาก email ที่แจ้งไว้กับทาง cat หรือนำสมุดบัญชีไปอับเดทกับทางธนาคารก็จะทราบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ

add001 payforuso