อินเทอร์เน็ตเสีย.....ตรงกับวันหยุดทำการของศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย ทำอย่างไรเรามีทางออกให้ครับ

ศูนย์ USO Net จำนวน 161 แห่ง ที่ดำเนินการโดย CAT หากอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในศูนย์ขัดข้องตรงกับวันหยุดทำการของศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย (เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่ศูนย์ของท่านจำเป็นต้องดำเนินการเปิดให้บริการตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงาน กสทช. เรามีทางออกให้ครับ

โดยท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ 1322 CAT Contact Center เจ้าหน้าที่จะสอบถาม CAT ID ของหน่วยงานท่าน  (รหัสอยู่ตารางด้านล่างบทความนี้) อาการเสีย และขอทราบข้อมูลผู้ประสานงานการซ่อม เพียงเท่านี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของศูนย์ที่ท่านใช้งานอยู่ก็จะไม่ขาดตอนแล้ว

*หมายเหตุ ระยะเวลาการซ่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการการเสีย เช่น กรณีต้นไม้ล้มทับสายไฟเบอร์ออฟติก อาจใช้ระยะเวลาการซ่อมนานหลายวัน เป็นต้น

 

ตารางรายชื่อศูนย์และเลข CAT ID วงจรอินเทอร์เน็ต

ลำดับประกาศ รายชื่อพื้นที่เป้าหมาย CAT ID วงจรอินเทอร์เน็ต
1 โรงเรียนบ้านลิกี  RUSO3010057
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม RUSO3010014
3 มณฑลทหารบกที่ 17 RUSO3010015
4 โรงเรียนวัดเขารักษ์  RUSO3010016
5 เทศบาลตำบลสลกบาตร  RUSO3010038
6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น RUSO3010107
7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว RUSO3010002
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม RUSO3010003
9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา RUSO3010004
10 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (วาสน์วิทยานุกูล) RUSO3010005
11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ RUSO3010006
12 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา RUSO3010007
13 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี RUSO3010001
14 วัดหนองเดิ่น RUSO3010039
15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร RUSO3010017
16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล RUSO3010018
17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ RUSO3010019
18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร RUSO3010020
19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี RUSO3010021
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง RUSO3010022
21 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ RUSO3010085
22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา RUSO3010081
23 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สาขาสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง RUSO3010082
24 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย RUSO3010083
25 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม RUSO3010084
26 โรงเรียนบ้านทัพ RUSO3010090
27 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา RUSO3010086
28 โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) RUSO3010087
29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ RUSO3010089
30 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  RUSO3010088
31 โรงเรียนบ้านจันทร์  RUSO3010091
32 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม  RUSO3010092
33 โรงเรียนบ้านโคกยาง  RUSO3010058
34 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง RUSO3010059
35 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก RUSO3010060
36 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่กลองคี RUSO3010093
37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา RUSO3010108
38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ RUSO3010109
39 โรงเรียนตาลปากน้ำ  RUSO3010110
40 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8 RUSO3010111
41 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี RUSO3010112
42 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง RUSO3010113
43 โรงเรียนบ้านนากระแต้  RUSO3010114
44 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ  RUSO3010115
45 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ RUSO3010116
46 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล RUSO3010117
47 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย  RUSO3010118
48 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง  RUSO3010119
49 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  RUSO3010061
50 โรงเรียนวัดควนเถียะ RUSO3010062
51 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ RUSO3010063
52 องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว  RUSO3010064
53 เทศบาลตำบลบางประมุง RUSO3010040
54 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา  RUSO3010041
55 เทศบาลตำบลอุดมธัญญา RUSO3010042
56 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  RUSO3010094
57 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง RUSO3010120
58 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ RUSO3010121
59 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ RUSO3010122
60 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า RUSO3010123
61 โรงเรียนตำรวจตระเว