PM 2 01

ตามที่ศูนย์อินเทอร์เน็ต (USO NET) ที่ดำเนินการโดย CAT ได้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดูแลการใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสำนักงาน กสทช. ในการนี้ CAT จะดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยเป็นรอบการบำรุงรักษา 6 เดือน ครั้งที่ 2 หลังจากการเปิดให้บริการ โดยมีรายละเอียดแผนวันและเวลาที่จะเข้าดำเนินการ ดังนี้

แผนการเข้าไปตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 2
ลำดับประกาศ รายชื่อพื้นที่เป้าหมาย จังหวัด ภาค (กสทช.) วันที่เข้า PM
1 โรงเรียนบ้านลิกี  กระบี่ ใต้ 23 ก.ค. 61
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม กาญจนบุรี กลาง 16 ก.ค. 61
3 มณฑลทหารบกที่ 17 กาญจนบุรี กลาง 16 ก.ค. 61
4 โรงเรียนวัดเขารักษ์  กาญจนบุรี กลาง 18 ก.ค. 61
5 เทศบาลตำบลสลกบาตร  กำแพงเพชร เหนือ 24 ก.ค. 61
6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 27 ส.ค. 61
7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว จันทบุรี กลาง 27 ส.ค. 61
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จันทบุรี กลาง 28 ส.ค. 61
9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จันทบุรี กลาง 28 ส.ค. 61
10 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (วาสน์วิทยานุกูล) จันทบุรี กลาง 29 ส.ค. 61
11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ จันทบุรี กลาง 29 ส.ค. 61
12 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ชลบุรี กลาง 19 ก.ค. 61
13 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี กลาง ไซต์ตัวอย่าง
14 วัดหนองเดิ่น ชัยนาท กลาง 19 ก.ค. 61
15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ชุมพร ใต้ 1 ส.ค. 61
16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ชุมพร ใต้ 1 ส.ค. 61
17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ชุมพร ใต้ 2 ส.ค. 61
18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ชุมพร ใต้ 2 ส.ค. 61
19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ชุมพร ใต้ 3 ส.ค. 61
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง ชุมพร ใต้ 3 ส.ค. 61
21 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ เชียงราย เหนือ 6 ส.ค. 61
22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เชียงราย เหนือ 6 ส.ค. 61
23 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สาขาสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง เชียงราย เหนือ 7 ส.ค. 61
24 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย เชียงราย เหนือ 7 ส.ค. 61
25 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย เหนือ 8 ส.ค. 61
26 โรงเรียนบ้านทัพ เชียงใหม่ เหนือ 9 ส.ค. 61
27 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา เชียงใหม่ เหนือ 9 ส.ค. 61
28 โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) เชียงใหม่ เหนือ 10 ส.ค. 61
29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่ เหนือ 10 ส.ค. 61
30 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  เชียงใหม่ เหนือ 14 ส.ค. 61
31 โรงเรียนบ้านจันทร์  เชียงใหม่  เหนือ 14 ส.ค. 61
32 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม  เชียงใหม่  เหนือ 15 ส.ค. 61
33 โรงเรียนบ้านโคกยาง  ตรัง ใต้ 16 ส.ค. 61
34 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตรัง ใต้ 16 ส.ค. 61
35 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ตรัง ใต้ 17 ส.ค. 61
36 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่กลองคี ตาก เหนือ 1 ส.ค. 61
37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ก.ค. 61
38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ก.ค. 61
39 โรงเรียนตาลปากน้ำ  นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ก.ค. 61
40 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8 นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ก.ค. 61
41 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ก.ค. 61
42 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ก.ค. 61
43 โรงเรียนบ้านนากระแต้  นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ก.ค. 61
44 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ  นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ก.ค. 61
45 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ก.ค. 61
46 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ก.ค. 61
47 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย  นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ก.ค. 61
48 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง  นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ก.ค. 61
49 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  นครศรีธรรมราช ใต้ 1 ส.ค. 61
50 โรงเรียนวัดควนเถียะ นครศรีธรรมราช ใต้ 1 ส.ค. 61
51 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ นครศรีธรรมราช ใต้ 2 ส.ค. 61
52 องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว  นครศรีธรรมราช ใต้ 2 ส.ค. 61
53 เทศบาลตำบลบางประมุง นครสวรรค์ เหนือ 3 ส.ค. 61
54 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา  นครสวรรค์ เหนือ 3 ส.ค. 61
55 เทศบาลตำบลอุดมธัญญา นครสวรรค์ เหนือ 6 ส.ค. 61
56 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  น่าน เหนือ 6 ส.ค. 61
57 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง บึงกาฬ ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ก.ค. 61
58 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ บึงกาฬ ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ก.ค. 61
59 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ บึงกาฬ ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ก.ค. 61
60 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ก.ค. 61
61 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ก.ค. 61
62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ก.ค. 61
63 โรงเรียนจารุศรบำรุง  ปทุมธานี กลาง 24 ก.ค. 61
64 โรงเรียนคลองพระอุดม  ปทุมธานี กลาง 23 ก.ค. 61
65 โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม พระนครศรีอยุธยา กลาง 24 ก.ค. 61
66 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ พระนครศรีอยุธยา กลาง 24 ก.ค. 61
67 โรงเรียนบ้านปิน  พะเยา เหนือ 7 ส.ค. 61
68 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง  พะเยา เหนือ 7 ส.ค. 61
69 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช  พะเยา เหนือ 8 ส.ค. 61
70 โรงเรียนบ้านแม่กา  พะเยา เหนือ 8 ส.ค. 61
71 โรงเรียนบ้านสันจกปก  พะเยา  เหนือ 9 ส.ค. 61
72 โรงเรียนวัดเขาวงก์  พัทลุง ใต้ 10 ส.ค. 61
73 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก พัทลุง ใต้ 10 ส.ค. 61
74 โรงเรียนบ้านขัน  พัทลุง ใต้ 14 ส.ค. 61
75 เครือข่ายสินธุ์แพรทอง  พัทลุง ใต้ 14 ส.ค. 61
76 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ พิจิตร เหนือ 15 ส.ค. 61
77 เทศบาลตำบลวังกรด พิจิตร เหนือ 15 ส.ค. 61
78 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน เพชรบุรี กลาง 17 ก.ค. 61
79 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  เพชรบุรี กลาง 17 ก.ค. 61
80 องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก  เพชรบูรณ์ เหนือ 16 ส.ค. 61
81 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เพชรบูรณ์ เหนือ 16 ส.ค. 61
82 โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) แพร่ เหนือ 17 ส.ค. 61
83 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต ใต้ 10 ส.ค. 61
84 โรงเรียนบ้านโสกกาว มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ก.ค. 61
85 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง  มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ก.ค. 61
86 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด  มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ก.ค. 61
87 โรงเรียนบ้านเลิงใต้  มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ก.ค. 61
88 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน  มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ก.ค. 61
89 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ มุกดาหาร ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ก.ค. 61
90 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน เหนือ 17 ส.ค. 61
91 โรงเรียนบ้านนาเวียง ยโสธร ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ก.ค. 61
92 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ (เฮ็งเค็ล ประเทศไทย อุปถัมภ์) ยโสธร ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ก.ค. 61
93 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ก.ค. 61
94 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ก.ค. 61
95 กองพันทหารม้าที่ 21 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 25 ก.ค. 61
96 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 25 ก.ค. 61
97 โรงเรียนบ้านทรายแดง  ระนอง ใต้ 15 ส.ค. 61
98 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  ราชบุรี กลาง 23 ก.ค. 61
99 โรงเรียนพุบอนบน  ราชบุรี กลาง 23 ก.ค. 61
100 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ราชบุรี กลาง 24 ก.ค. 61
101 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี กลาง 24 ก.ค. 61
102 โรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา)  ราชบุรี กลาง 25 ก.ค. 61
103 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ลพบุรี กลาง 23 ส.ค. 61
104 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 ลพบุรี กลาง 23 ส.ค. 61
105 โรงเรียนบ้านลำสนธิ ลพบุรี กลาง 24 ส.ค. 61
106 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลำปาง เหนือ 24 ส.ค. 61
107 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถจังหวัดลำพูน ลำพูน เหนือ 24 ส.ค. 61
108 โรงเรียนบ้านดอยคำ ลำพูน เหนือ 24 ส.ค. 61
109 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ก.ค. 61
110 โรงเรียนบ้านนาเจียง เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ก.ค. 61
111 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ก.ค. 61
112 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ก.ค. 61
113 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปิด เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ 25 ก.ค. 61
114 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ 25 ก.ค. 61
115 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ 26 ก.ค. 61
116 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน  ศรีสะเกษ ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ก.ค. 61
117 โรงเรียนบ้านหว้า  ศรีสะเกษ  ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ก.ค. 61
118 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม  ศรีสะเกษ  ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ก.ค. 61
119 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ สกลนคร ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ก.ค. 61
120 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า สงขลา ใต้ 20 ส.ค. 61
121 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ (นิยมประชาคาร) สงขลา ใต้ 20 ส.ค. 61
122 โรงเรียนวัดกลาง (รักษ์ราษฎร์อุปถัมป์) สงขลา ใต้ 21 ส.ค. 61
123 โรงเรียนวัดท่าแซ   สงขลา ใต้ 21 ส.ค. 61
124 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์  สงขลา ใต้ 22 ส.ค. 61
125 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  สงขลา ใต้ 22 ส.ค. 61
126 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปูยู สตูล ใต้ 20 ส.ค. 61
127 โรงเรียนบ้านปากบาง  สตูล ใต้ 21 ส.ค. 61
128 โรงเรียนกุศลวิทยา  สมุทรสาคร กลาง 31 ก.ค. 61
129 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย สระแก้ว กลาง 24 ก.ค. 61
130 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา  สระแก้ว กลาง 24 ก.ค. 61
131 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง สระแก้ว กลาง 25 ก.ค. 61
132 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ สระแก้ว กลาง 25 ก.ค. 61
133 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี สระแก้ว กลาง 26 ก.ค. 61
134 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง1 สระแก้ว กลาง 23 ก.ค. 61
135 องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สิงห์บุรี กลาง 26 ก.ค. 61
136 โรงเรียนวัดเตย สิงห์บุรี กลาง 26 ก.ค. 61
137 โรงเรียนวัดน้อย สิงห์บุรี กลาง 31 ก.ค. 61
138 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก  สุโขทัย เหนือ 26 ก.ค. 61
139 เทศบาลตำบลเขาพระ สุพรรณบุรี กลาง 16 ก.ค. 61
140 องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน สุพรรณบุรี กลาง 16 ก.ค. 61
141 เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม สุพรรณบุรี กลาง 17 ก.ค. 61
142 เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา สุพรรณบุรี กลาง 17 ก.ค. 61
143 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สุพรรณบุรี กลาง 18 ก.ค. 61
144 โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) สุพรรณบุรี กลาง 18 ก.ค. 61
145 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง สุราษฎร์ธานี ใต้ 22 ส.ค. 61
146 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย สุราษฎร์ธานี ใต้ 22 ส.ค. 61
147 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ส.ค. 61
148 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ส.ค. 61
149 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 21 ส.ค. 61
150 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 21 ส.ค. 61
151 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ส.ค. 61
152 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ส.ค. 61
153 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลโนนเมือง หนองบัวลำภู ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ส.ค. 61
154 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา  หนองบัวลำภู ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ส.ค. 61
155 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลยางหล่อ  หนองบัวลำภู ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ส.ค. 61
156 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่  อ่างทอง กลาง 27 ส.ค. 61
157 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ก.ค. 61
158 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ก.ค. 61
159 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 25 ก.ค. 61
160 โรงเรียนบ้านหนองแก อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 25 ก.ค. 61

แจ้ง PM

หมายเหตุ 

วันและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดย CAT จะแจ้งเวลาเพื่อเข้าดำเนินการที่ชัดเจนกับศูนย์แต่ละแห่งอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เบอร์ 

ศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย โทร. 02 026 3246