PM 2 01

ตามที่ศูนย์อินเทอร์เน็ต (USO NET) ที่ดำเนินการโดย CAT ได้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดูแลการใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสำนักงาน กสทช. ในการนี้ CAT จะดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยเป็นรอบการบำรุงรักษา 6 เดือน ครั้งที่ 2 หลังจากการเปิดให้บริการ โดยมีรายละเอียดแผนวันและเวลาที่จะเข้าดำเนินการ ดังนี้

แผนการเข้าไปตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 2
ลำดับประกาศ รายชื่อพื้นที่เป้าหมาย จังหวัด ภาค (กสทช.) วันที่เข้า PM
1 โรงเรียนบ้านลิกี  กระบี่ ใต้ 23 ก.ค. 61
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม กาญจนบุรี กลาง 16 ก.ค. 61
3 มณฑลทหารบกที่ 17 กาญจนบุรี กลาง 16 ก.ค. 61
4 โรงเรียนวัดเขารักษ์  กาญจนบุรี กลาง 18 ก.ค. 61
5 เทศบาลตำบลสลกบาตร  กำแพงเพชร เหนือ 24 ก.ค. 61
6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 27 ส.ค. 61
7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว จันทบุรี กลาง 27 ส.ค. 61
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จันทบุรี กลาง 28 ส.ค. 61
9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จันทบุรี กลาง 28 ส.ค. 61
10 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (วาสน์วิทยานุกูล) จันทบุรี กลาง 29 ส.ค. 61
11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ จันทบุรี กลาง 29 ส.ค. 61
12 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ชลบุรี กลาง 19 ก.ค. 61
13 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี กลาง ไซต์ตัวอย่าง
14 วัดหนองเดิ่น ชัยนาท กลาง 19 ก.ค. 61
15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ชุมพร ใต้ 1 ส.ค. 61
16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ชุมพร ใต้ 1 ส.ค. 61
17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ชุมพร ใต้ 2 ส.ค. 61
18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ชุมพร ใต้ 2 ส.ค. 61
19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ชุมพร ใต้ 3 ส.ค. 61
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง ชุมพร ใต้ 3 ส.ค. 61
21 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ เชียงราย เหนือ 6 ส.ค. 61
22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เชียงราย เหนือ 6 ส.ค. 61
23 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สาขาสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง เชียงราย เหนือ 7 ส.ค. 61
24 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย เชียงราย เหนือ 7 ส.ค. 61
25 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย เหนือ 8 ส.ค. 61
26 โรงเรียนบ้านทัพ เชียงใหม่ เหนือ 9 ส.ค. 61
27 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา เชียงใหม่ เหนือ 9 ส.ค. 61
28 โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) เชียงใหม่ เหนือ 10 ส.ค. 61
29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่ เหนือ 10 ส.ค. 61
30 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  เชียงใหม่ เหนือ 14 ส.ค. 61
31 โรงเรียนบ้านจันทร์  เชียงใหม่  เหนือ 14 ส.ค. 61
32 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม  เชียงใหม่  เหนือ 15 ส.ค. 61
33 โรงเรียนบ้านโคกยาง  ตรัง ใต้ 16 ส.ค. 61
34 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตรัง ใต้ 16 ส.ค. 61
35 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ตรัง ใต้ 17 ส.ค. 61
36 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่กลองคี ตาก เหนือ 1 ส.ค. 61
37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ก.ค. 61
38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ก.ค. 61
39 โรงเรียนตาลปากน้ำ  นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ก.ค. 61
40 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8 นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ก.ค. 61
41 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ก.ค. 61
42 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ก.ค. 61
43 โรงเรียนบ้านนากระแต้  นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ก.ค. 61
44 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ  นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ก.ค. 61
45 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ก.ค. 61
46 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ก.ค. 61
47 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย  นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ก.ค. 61
48 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง  นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ก.ค. 61
49 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  นครศรีธรรมราช ใต้ 1 ส.ค. 61
50 โรงเรียนวัดควนเถียะ นครศรีธรรมราช ใต้ 1 ส.ค. 61
51 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ นครศรีธรรมราช ใต้ 2 ส.ค. 61
52 องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว  นครศรีธรรมราช ใต้ 2 ส.ค. 61
53 เทศบาลตำบลบางประมุง นครสวรรค์ เหนือ 3 ส.ค. 61
54 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา  นครสวรรค์ เหนือ 3 ส.ค. 61
55 เทศบาลตำบลอุดมธัญญา นครสวรรค์ เหนือ 6 ส.ค. 61
56 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  น่าน เหนือ 6 ส.ค. 61
57 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง บึงกาฬ ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ก.ค. 61
58 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ บึงกาฬ ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ก.ค. 61
59 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ บึงกาฬ ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ก.ค. 61
60 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ก.ค. 61
61 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ท